Goshin Kanpo Juhachi Kajo Hiden Mokuji Translation

Goshin Kanpo Juhachi Kajo Hiden Mokuji Translation Read More »

English translation of the table of contents for Shodai Soke Okuyama’s book: Goshin Kanpō Jūhachi Kajō Hiden 護身簡法十八か条秘伝 (Self-Defense Method 18 Lessons Secrets).

Goshin Kanpo Juhachi Kajo Hiden Mokuji Translation Read More »